Máy xả dung dịch

16681958_1722795711079472_6727648875315228430_n

MÁY XẢ DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TAY INOX ĐỂ BÀN TỰ ĐỘNG

16487125_1722795717746138_838818341950725009_o

Máy xả dung dịch sát khuẩn tay nhanh F1301

IMG_6616

MÁY XẢ DUNG DỊCH XÀ PHÒNG TH.A (F1302)