Thiết bị Y tế

bonngamdungcu

Bồn ngâm rửa dụng cụ BIT 4-4

Untitled-1

Bồn rửa tay phẫu thuật Composite 2 vòi CSS2

bit22

Bồn rửa tay phẫu thuật inox 2 vòi BIT 2-2

a22

Bồn rửa tay sản khoa BIT 2-1

a11

Bồn rửa tay phẫu thuật inox 1 vòi BIT 1-1

Untitled

Bồn tắm trẻ sơ sinh BIS 4-2