Khí y tế

image015

Đầu cắm nhanh khí nén chuẩn DIN

image016

Đầu cắm nhanh khí oxy chuẩn DIN

image017

Đầu cắm nhanh khí hút chuẩn DIN

image019

Đầu cắm nhanh khí hút chuẩn AFNOR

dau-cam-nhanh-chuan-afnor-1

Đầu cắm nhanh khí oxy chuẩn AFNOR

image018

Đầu cắm nhanh khí nén 4bar chuẩn AFNOR

Binh_hut_dich_chuan_AFNOR

Bình hút dịch chân không - chuẩn AFNOR

ống inox y tê

Hệ thống dẫn khí

Hệ thống khí trung tâm

Hệ thống khí trung tâm